Chào các Bạn.
Phần mềm dự toán DTD đã cập nhật lại toàn bộ định mức đến năm 2018.
Cập nhật đơn giá các tỉnh phía Nam 2018
Các bạn có thể tải về dùng thử 30 ngày tại địa chỉ http://dutoan.vn/download.php?file_n...up_dtd2016.zip