Diễn đàn: Lớp học lập dự toán và Phần mềm dự toán dự toán xây dựng

Trang này dành cho những người sử dụng phần mềm nêu thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ hoặc đóng góp nâng cao các tính năng của phần mđềm dự toán Deluxe. Đồng thời cũng dành riêng riêng cho học viên lớp dự toán thắc mắc các vấn đề liên quan đến lớp học dự toán.

Danh mục Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

 1. Các bạn có nhu cầu học lớp dự toán công trình hãy vào trang này để biết thông tinh chi tiết các ngày khai giảng khóa học

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6
  • Bài viết: 23
 2. Phần này dùng cho các thành viên thảo luận chung về dự tóan xây dựng cơ bản

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 144
  • Bài viết: 477
 3. Các vấn đề liên quan đến cài đặt, tháo gỡ, update . . . chương trình dự tóan DTD

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 15
  • Bài viết: 81
 4. Cách học sử dụng phầm mềm nhanh nhất là xem video. Các bạn nên xem hết 22 bài hướng dẫn này để dễ dàng sử dụng phần mềm và không cần chuyên gia hướng dẫn sử dụng.

 5. Các vấn đề liên quan đến việc nhập và xuất dữ liệu vào chương trình

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 9
  • Bài viết: 49
 6. Các vấn đề liên quan đến menu tiện ích của chương trình dự toán DTD

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 9
  • Bài viết: 40
 7. Các vấn đề về biểu mẫu in, sửa biểu mẫu, in ra các dạng file khác nhau...

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài viết: 14
 8. Các vấn đề liên quan đến đăng ký, thanh tóan, bảo hành, bảo trì, key...

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 8
  • Bài viết: 39
 9. Cách xác định mã hiệu, điđều chỉnh định mức. Cách xác định đơn giá và các vấn đề liên quan đến giá vật liệu, nhân công và máy thi công

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 34
  • Bài viết: 90
 10. Các vấn đề liên quan đến phương pháp tính khối lượng dựa vào bản vẽ.

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 22
  • Bài viết: 89
 11. Các học viên lớp dự tóan có thể trao đổi với nhau các vấn đề đang học và chuyển các tài liệu cho nhau

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 76
  • Bài viết: 253