Diễn đàn dự án xây dựng

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn dự án xây dựng.

 1. Chú ý Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Các nội dung chính của diễn đàn về quản lý dự án và quản lý chi phí chuyên sâu. Để có thể tham gia thảo luận và tải file về, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký. Một điểm lưu ý nữa là đừng gởi câu hỏi bằng email cho tác giả mà chỉ đặt câu hỏi trong diễn đàn, sau đó tác giả sẽ giải đáp trong diễn đàn. Bạn hãy tìm kiếm nội dung cần thông qua công cụ tìm kiếm của website.

  Để đáp ứng nhu cầu đông đảo của học viên về sử dụng chương trình dự toán miễn phí, theo 2 cách tính theo quy định của Thông tư 09/2019/TT-BXD, công ty B&P phát hành chương trình dự toán Deluxe 2020. Bạn có thể sử dụng miễn phí 6 tháng, không giới hạn bất kỳ tính năng nào. Click vào đây để tải chương trình dự toán Deluxe về

 2.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Diễn đàn này cung cấp các tài liệu cho các lớp học lập dự toán, cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư ngành xây dựng, huấn luyện nghiệp vụ cho các công ty và các lớp đại học, cao đẳng....

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 130
  • Bài viết: 344
  1. Trang này cung cấp tài liệu học miễn phí về phương pháp lập dự toán, cung cấp phần mềm để thực hành lập dự toán, bài đọc và bình luận và các văn bản pháp luật liên quan đến lập dự toán công trình xây dựng. Tất cả các tài liệu liên quan đến khóa học và lập dự toán được lưu tại đây.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 47
   • Bài viết: 81
  2. Trang này cung cấp tài liệu học miễn phí cho các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng thuộc các lĩnh vực như Tư vấn giám sát; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn quản lý chi phí; Đấu thầu.... , các bài đọc, bình luận và các văn bản pháp luật liên quan đến dự án công trình xây dựng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 76
   • Bài viết: 229
  3. Trang này cung cấp tài liệu học miễn phí cho các sinh viên đại học thuộc lĩnh vực dự án, kinh kế xây dựng. Bao gồm các bài đọc, slide hướng dẫn, các bài tập, bài hướng dẫn.....

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. Tóm tắt một số chương của sách PMBOK

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  5. Tài liệu này bao gồm nội dung bài giảng định giá công trình và nhà ở, các công văn liên quan đến việc định giá công trình xây dựng mới và đã qua sử dụng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 31
  6. Trang này để các bạn đóng góp các tài liệu liên quan đến dự án nhằm làm tài liệu nghiên cứu miễn phí về dự án.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 3. Lớp học lập dự toán và Phần mềm dự toán dự toán xây dựng Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Trang này dành cho những người sử dụng phần mềm nêu thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ hoặc đóng góp nâng cao các tính năng của phần mđềm dự toán Deluxe. Đồng thời cũng dành riêng riêng cho học viên lớp dự toán thắc mắc các vấn đề liên quan đến lớp học dự toán.

  1. Các bạn có nhu cầu học lớp dự toán công trình hãy vào trang này để biết thông tinh chi tiết các ngày khai giảng khóa học

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 23
  2. Phần này dùng cho các thành viên thảo luận chung về dự tóan xây dựng cơ bản

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 144
   • Bài viết: 477
  3. Các vấn đề liên quan đến cài đặt, tháo gỡ, update . . . chương trình dự tóan DTD

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 15
   • Bài viết: 81
  4. Cách học sử dụng phầm mềm nhanh nhất là xem video. Các bạn nên xem hết 22 bài hướng dẫn này để dễ dàng sử dụng phần mềm và không cần chuyên gia hướng dẫn sử dụng.

  5. Các vấn đề liên quan đến việc nhập và xuất dữ liệu vào chương trình

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 49
  6. Các vấn đề liên quan đến menu tiện ích của chương trình dự toán DTD

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 40
  7. Các vấn đề về biểu mẫu in, sửa biểu mẫu, in ra các dạng file khác nhau...

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 14
  8. Các vấn đề liên quan đến đăng ký, thanh tóan, bảo hành, bảo trì, key...

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 8
   • Bài viết: 39
  9. Cách xác định mã hiệu, điđều chỉnh định mức. Cách xác định đơn giá và các vấn đề liên quan đến giá vật liệu, nhân công và máy thi công

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 34
   • Bài viết: 90
  10. Các vấn đề liên quan đến phương pháp tính khối lượng dựa vào bản vẽ.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 22
   • Bài viết: 89
  11. Các học viên lớp dự tóan có thể trao đổi với nhau các vấn đề đang học và chuyển các tài liệu cho nhau

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 76
   • Bài viết: 253
 4.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Diễn đàn này các bạn thảo luận các tình huống quản lý chi phí trong dự án như Tổng mức đầu tư, Dự toán, Quyết toán, Thanh toán, xử lý chi phí phát sinh....

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 191
  • Bài viết: 697
  1. Diễn đàn này các bạn thảo luận các tình huống quản lý chi phí dự án thuộc Tổng mức đầu tư

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 24
   • Bài viết: 93
  2. Diễn đàn này các bạn thảo luận các tình huống quản lý chi phí trong dự án thuộc Dự toán

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 61
   • Bài viết: 169
  3. Diễn đàn này các bạn thảo luận các tình huống quản lý chi phí trong dự án thuộc tạm ứng, thanh toán, quyết toán kiểm toán hợp đồng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 102
   • Bài viết: 391
  4. Diễn đàn này các bạn đóng góp các biểu mẫu hợp đồng thuộc tạm ứng, thanh toán, quyết toán kiểm toán hợp đồng

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 38
 5.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Các vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề của cá nhân và ngăng lực tổ chức

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 4
  • Bài viết: 5
  1. Liên quan đến mẫu, điều kiện cấp, bài thi ôn tập...của chứng chỉ hành nghề cá nhân

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3
   • Bài viết: 3
  2. Liên quan đến mẫu, điều kiện cấp, ngành nghề...của tổ chức

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
 6.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Diễn đàn này giúp các bạn thảo luận các tình huống trong đấu thầu, hướng dẫn và hỏi đáp các quy trình và thủ tục đấu thầu của 5 hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ; 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ; 2 giai đoạn, 1 túi hồ sơ; 2 giai đoạn, 2 túi hồ sơ....

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 179
  • Bài viết: 634
  1. Mục này giúp cho các bạn trao đổi với nhau các vấn đề đấu thầu xây lắp công trình.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 13
   • Bài viết: 29
  2. Mục này giúp cho các bạn trao đổi với nhau các vấn đề đấu thầu mua sắm hàng hóa-thiết bị.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4
   • Bài viết: 15
  3. Trang này thảo luận các tình huống liên quan đến Đấu thầu mua từ nhà thầu đã trúng thầu gần nhất với cùng một loại hàng hóa thiết bị

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 4
  4. Trang này thảo luận các tình huống liên quan đến Đấu thầu chào hàng cạnh tranh để mua sắm hàng hóa, thiết bị có sẵn trên thị trường

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 45
  5. Trang này thảo luận các tình huống liên quan đến chỉ định thầu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 36
  6. Các vấn đề liên quan đến việc mua sắm thường xuyên của cơ quan nhà nước khi sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 2
  7. Trang này thảo luận các tình huống liên quan đến Hình thức tự thực hiện

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 10
  8. Mục này giúp cho các bạn trao đổi với nhau các vấn đề liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phân chia gói thầu ở gia đoạn chuẩn bị đầu tư

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 13
  9. Mục này giúp cho các bạn trao đổi với nhau các vấn đề tổng quan, nguyên tắc và các hình thức chung liên quan đến đấu thầu.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 118
   • Bài viết: 376
  10. Mục này giúp cho các bạn trao đổi với nhau các vấn đề liên quan đến đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 23
   • Bài viết: 104
 7.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Diễn đàn này giúp các bạn thảo luận các quy trình, thủ tục, tài liệu quản lý chất lượng trong các giai đoạn triển khai thực hiện dự án và hiểu thêm về nguyên tắc quản lý chất lượng trong dự án nói chung và dự án xây dựng nói riêng

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 24
  • Bài viết: 77
  1. Trang này để cung cấp và các bạn đóng góp các tài liệu-biểu mẫu liên quan đến quá trình quản lý và kiểm soát chất lượng dự án dự án xây dựng.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 15
  2. Trang này để các bạn thảo luận, hỏi đáp thắc mắc liên quan đến quá trình quản lý và kiểm soát chất lượng dự án dự án xây dựng.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 17
   • Bài viết: 61
  3. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 8.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Diễn đàn này cung cấp quy định về an toàn lao động và hướng dẫn thiết lập và kiểm soát hệ thống kiểm tra an toàn lao động trong dự án xây dựng

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 3
  • Bài viết: 8
 9.   Chủ đề / Bài viết  Bài cuối

  Nơi chứa các văn bản pháp luật từ trước đến nay. Liên quan đến các lĩnh vực QLDA, đấu thầu, thanh quyết toán, quản lý chi phí.... Nói chung, đủ để bạn trở thành luật sư nghiệp dư về xây dựng cơ bản

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 2
  • Bài viết: 8

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang hoạt động Thành viên đang hoạt động

Hiện có 57 người lên mạng. Gồm 1 Thành viên và 56 Khách

Truy cập nhiều nhất: 258, lúc 05:59 AM 07/04/18.

Thống kê Thống kê

Chủ đề
862
Bài viết
2,931
Thành viên
8,867
Thành viên kích hoạt
29

Chào mừng thành viên mới nhất SharronPon

Chú thích biểu tượngChú thích biểu tượng

Bài chưa đọc
Bài chưa đọc
Bài đã đọc
Bài đã đọc
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được phân loại
Diễn đàn được liên kết
Diễn đàn được liên kết