Trường hợp của em như sau:
- Bên em cung cấp hợp đồng in ấn cho một đơn vị nhà nước trị giá 250
triệu đồng. Bên em ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư vào tháng
1/2012 và đến tháng 3/2012 bên em cung cấp dịch vụ và xuất hóa đơn.
Nhưng đến thời điểm này bên chủ đầu tư không thể thanh toán được số
tiền trên do Kho bạc không đồng ý (Do thiếu giấy t? nhưng không nói rõ
là thiếu giấy t? gì).
- Em được biết là đối với gói mua sắm trên 100 triệu đồng thì phải
thực hiện đấu thầu (có thể là Chào hàng cạnh tranh rút gọn) nhưng bây
giờ là tháng 10/2012, để tiến hành đấu thầu cần đăng báo, vậy sẽ không
phù hợp với thời gian mà bên em cung cấp dịch vụ cho Chủ đầu tư.
- Em cũng có nghiên cứu một số văn bản và được biết Thông tư 68 ngày
26/04/2012 của Bộ tài chính quy định về đấu thầu mua sắm thường xuyên;
vậy bên em cung cấp dịch vụ trước thời điểm của thông tư này thì có
thể sử dụng Chứng thư thẩm định giá thay thế cho các giấy t? khác được
không ạ?
Em nhỏ thầy chỉ dẫn giúp em trong trường hợp này nên làm như thế nào
để Kho bạc có thể chấp nhận và thanh toán khoản tiền này được ạ. Thầy
chỉ giúp em một số văn bản pháp luật quy định rõ hơn về đấu thầu . Em
rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy ạ.