Một bạn dxm [dxm02384@gmail.com] hỏi:
Giả sử em có một mảnh đất rộng giữa thành phố. em lập dự án một tòa nhà nào đó. ( vốn tự có + vốn vay ngân hàng của em). Ngoài việc em lập dự án thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công xog. Nhưng giai đoạn thi công chọn nhà thầu em không dùng mà em lựa chọn một trong 2 hình thức sau:
- Chỉ định một công ty xây dựng thi công ( tât nhiên là giá trị công trình rất lớn vd như 30 tỷ) với hợp đồng không theo đơn giá của nhà nước---------sau khi hoàn thành em có quyết toán và kiểm toán
Như vậy em xin hỏi thầy làm thê có được không? và nếu thầy là bên kiểm toán cho công trình đó thì sử lý như thế nào ( tất cả quy trình thủ tục đầy đủ ) chỉ có k mời thầu mà chỉ định