Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Cho em hội về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có Q? đầu tư

 1. #1
  nhanxdcb Guest

  Mặc định Cho em hỏi về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có QĐ đầu tư

  Chào thầy
  E nhỏ thầy xem giúp về trình tự thực hiện đối với dự án có gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư nhự vậy có ổn khôngờ
  Chân thành cám ơn thầy
  Lê Huỳnh Quang Nhân - Công ty ĐIỆN thoại Đông TP

  TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
  Đối VỚI các DỰ áN CÓ GÓI THẦU CẦN THỰC HIỆN TRƯỚC KHI CÓ QUYẾT định đầu TƯ

  B1: Lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư
  - Lập Văn bản trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương thực hiện dự án (kèm Bản thuyết minh ý tưởng của dự án có thể hiện khái toán tổng mức đầu tư).
  - Lập Văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị chuẩn bị dự án.
  - đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án lập t? trình chấp thuận chủ trương cho thực hiện đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư và kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt. Trong kế hoạch đấu thầu ghi rõ:
  + Phần công việc cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư bao gồm:
  · Thuê tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình (trường hợp dự án có 1 gói thầu xây lắp cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì phần việc này công ty tự thực hiện)
  · Gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư
  + Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch thầu (Do dự án chưa thực hiện bước thuê tư vấn khảo sát lập BCKTKT)

  B2: Triển khai kế hoạch đấu thầu
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án thực hiện các công việc sau:
  - Lập Dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (dựa trên khái toán tổng mức đầu tư) của những gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư trình Giám đốc phê duyệt.
  - Lập t? trình triển khai kế hoạch thầu trình Giám đốc công ty phê duyệt, trong đó đề xuất tên nhà thầu được chỉ định thầu, tiến độ thực hiện các bước (Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng)
  - Triển khai thực hiện các bước theo t? trình triển khai kế hoạch thầu.

  B3: Hoàn tất thủ tục cho dự án
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án tiến hành hoàn tất các thủ tục:
  - Trình duyệt BCKTKT công trình. (Lưu ý: đối với những phần công việc đã thực hiện trước, phải lấy theo nội dung, khối lượng, giá trị đã được phê duyệt)
  - Trình duyệt kế hoạch đấu thầu theo BCKTKT công trình đã được phê duyệt. Trong kế hoạch đấu thầu ghi rõ:
  + Phần công việc đã thực hiện bao gồm nội dung công việc liên quan tới chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và căn cứ pháp lý để thực hiện;
  + Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định từ Điều 18 đến Điều 24 của Luật Đấu thầu, khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi và Điều 97 của Luật Xây dựng;
  + Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu bao gồm nội dung công việc và giá trị phần công việc tương ứng hình thành các gói thầu.
  + Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có): phải nêu nội dung và giá trị phần công việc còn lại của dự án.
  Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu và phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch đấu thầu (nếu có) không được vượt tổng mức đầu tư của dự án.
  B4: Triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đối với các gói thầu chưa thực hiện (Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng, triển khai thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán…)

 2. #2
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  1,201
  Thanked: 0

  Mặc định Re: Cho em hỏi về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có QĐ đầu tư

  Điều chỉnh lại như sau, tuy nhiên còn phụ thuộc vào quy reình quản lý chất lượng nội bộ của công ty\nB1: Lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư\n- Lập Văn bản trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương thực hiện dự án (kèm Bản thuyết minh ý tưởng của dự án có thể hiện khái toán tổng mức đầu tư).
  - Lập Văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị chuẩn bị dự án: ghi rõ làm các nhiệm vụ của CĐT trong giai đoạn chuẩn bị dự án
  - đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án lập t? trình chấp thuận chủ trương cho thực hiện đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư và kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt. (Không cần làm bước này, đại diện chủ đầu tư phê duyệt luôn kế hoạch thầu tạm này)
  Trong kế hoạch đấu thầu ghi theo 7 nội dung của kế hoạch thầu của TT02\n\nB2: Triển khai kế hoạch đấu thầu
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án thực hiện các công việc sau:
  - Lập thủ tục chỉ định thầu + ký hợp đồng các gói
  - Lập Dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (dựa trên khái toán tổng mức đầu tư) của những gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư trình Giám đốc phê duyệt.\n\nB3: Hoàn tất thủ tục cho dự án
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án tiến hành hoàn tất các thủ tục:
  - Trình duyệt BCKTKT công trình. (Lưu ý: đối với những phần công việc đã thực hiện trước, phải lấy theo nội dung, khối lượng, giá trị đã được phê duyệt hoặc đã thực hiện)
  - Trình duyệt kế hoạch đấu thầu theo BCKTKT công trình đã được phê duyệt.
  - Trình duyệt kế hoạch thầu chính thức chung với BCKTKT\n\nB4: thực hiện đầu tư
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đối với các gói thầu chưa thc hiện
  - Lựa chọn nhà thầu+ký hợp đồng
  - Thực hiện hợp đồng
  - Nghiệm thu thanh quyết toán\n\nB5: quyết toán vốn đầu tư
  Thân chào!
  PhD. Lương Văn Cảnh
  www.dutoan.vn
  luongvancanh@gmail.com

 3. #3
  nhanxdcb Guest

  Mặc định Re: Cho em hỏi về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có QĐ đầu tư

  Cám ơn thầy nhiều.
  Lê Huỳnh Quang Nhân

 4. #4
  nhanxdcb Guest

  Mặc định Re: Cho em hỏi về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có QĐ đầu tư

  Điều chỉnh lại như sau, tuy nhiên còn phụ thuộc vào quy reình quản lý chất lượng nội bộ của công ty
  B1: Lập kế hoạch chuẩn bị đầu tư\n- Lập Văn bản trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương thực hiện dự án (kèm Bản thuyết minh ý tưởng của dự án có thể hiện khái toán tổng mức đầu tư).
  - Lập Văn bản giao nhiệm vụ cho đơn vị chuẩn bị dự án: ghi rõ làm các nhiệm vụ của CĐT trong giai đoạn chuẩn bị dự án
  - đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án lập t? trình chấp thuận chủ trương cho thực hiện đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư và kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt. (Không cần làm bước này, đại diện chủ đầu tư phê duyệt luôn kế hoạch thầu tạm này)
  Trong kế hoạch đấu thầu ghi theo 7 nội dung của kế hoạch thầu của TT02
  B2: Triển khai kế hoạch đấu thầu
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án thực hiện các công việc sau:
  - Lập thủ tục chỉ định thầu + ký hợp đồng các gói
  - Lập Dự toán và thiết kế bản vẽ thi công (dựa trên khái toán tổng mức đầu tư) của những gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư trình Giám đốc phê duyệt.
  B3: Hoàn tất thủ tục cho dự án
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án tiến hành hoàn tất các thủ tục:
  - Trình duyệt BCKTKT công trình. (Lưu ý: đối với những phần công việc đã thực hiện trước, phải lấy theo nội dung, khối lượng, giá trị đã được phê duyệt hoặc đã thực hiện)
  - Trình duyệt kế hoạch đấu thầu theo BCKTKT công trình đã được phê duyệt.
  - Trình duyệt kế hoạch thầu chính thức chung với BCKTKT
  B4: thực hiện đầu tư
  đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai dự án tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo đối với các gói thầu chưa thc hiện
  - Lựa chọn nhà thầu+ký hợp đồng
  - Thực hiện hợp đồng
  - Nghiệm thu thanh quyết toán
  B5: quyết toán vốn đầu tư

 5. #5
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  1,201
  Thanked: 0

  Mặc định Re: Cho em hỏi về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có QĐ đầu tư

  Theo quy định của Nghị định 85/2009: "Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tiến hành việc lập và phê duyệt dự toán theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi, phê duyệt hồ sơ yêu cầu và kết quả chỉ định thầu."
  Các gói thầu chuẩn bị đầu tư thì không có bản vẽ thi công, CĐT chỉ lập dự toán để phê duyệt nhằm mục đích có giá trần để lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng, đồng thời để bên kho bạc (kế toán) có cơ sở chi theo đúng quy định 86/2010/TT-BTC. Trừ gói lập BCKTKT là có bản vẽ thi công đi kèm với dự toán được trình duyệt chung với kế hoạch thầu chính thức.
  Thân chào!
  PhD. Lương Văn Cảnh
  www.dutoan.vn
  luongvancanh@gmail.com

 6. #6
  nhanxdcb Guest

  Mặc định Re: Cho em hỏi về trình tự thực hiện dự án có gói thầu thi công trước khi có QĐ đầu tư

  Em cám ơn thầy nhiều

Các Chủ đề tương tự

 1. Thảo luận về hình thức tự thực hiện gói thầu
  Bởi D2K trong diễn đàn Hình thức tự thực hiện
  Trả lời: 9
  Bài cuối: 04/08/19, 03:11 AM
 2. Em hội về trình tự thực hiện công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, mong thầy giải đáp giúp em
  Bởi nhatha100 trong diễn đàn Các tình huống liên quan đến trình tự, thủ tục triển khai và chất lượng dự án xây dựng
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 02/01/13, 10:21 PM
 3. vướng mắc của quy trình thực hiện thanh toán cần thực hiện đấu thầu
  Bởi kimtuyen trong diễn đàn Các tình huống chung của đấu thầu
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 18/10/12, 07:13 PM
 4. Thực hiện gói thầu EPC
  Bởi vdung56 trong diễn đàn Các tình huống chung của đấu thầu
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 28/10/11, 10:36 PM
 5. Quy trình thực hiện dự án (tham khảo)
  Bởi luongvancanh trong diễn đàn Tài liệu của lớp học "Quản lý dự án công trình"
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 13/10/11, 05:14 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •