Các bạn có thể xem 20 bài video hướng dẫn sử dụng và khai thác triệt để chương trình dự toán Deluxe, trực tiếp từ youtube theo link sau
https://www.youtube.com/playlist?lis...lI6kmVXs3v8xMg