Các bạn lớp đấu thầu cơ bản, mua sắm thường xuyên có thể tải về theo link sau:
http://dutoan.vn:5000/sharing/P5yL3BErs
Link dự phòng:
https://www.dropbox.com/s/738f0x8awc...0THAU.ZIP?dl=0