Chào thầy và các bạn.! Tôi có một câu hỏi mong được mời người giải đáp
Công ty tôi tham gia 1 gói thầu, chào hàng cạnh tranh (nh?, dưới 100 triệu VNĐ), hết hạn nộp hồ sơ thầu thì chỉ có mình công ty tôi tham gia, nên nhà thầu gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục bán hồ sơ thầu.?ợt mở thầu lần 2 cũng chỉ có mình công ty tôi tham gia, vậy theo luật thì có thể có những trường hợp nào xảy ra , nếu có trường hợp chỉ định thầu thì chỉ được chỉ định thầu cho công ty tôi hay có thể chỉ định cho một công ty khác ạ.
Mong thầy và mời người giải đáp.Cám ơn .!