• layer
 • layer
 • layer
 • layer
 • layer
 • layer

Các phiên bản của dự toán Deluxe

10/09/18

 Cập nhật tất cả các bộ đơn giá tỉnh sau:

BinhDuong_2016

BinhThuan_2017

DakLak_2015

DongNai_2016

HoChiMinh_2018

LongAn_2017

NinhThuan_2016

VungTau_2017

 

01/06/18

 Cập nhật tất cả các bộ định mức định mức thông dụng có hiệu lực đến tháng 06/2018 và loại bỏ bớt các bộ định mức không còn hiệu lực để giảm nhẹ việc nạp dữ liệu.

01/09/16

Cập nhật định mức tính chi phí tư vấn theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ xây dựng. Định mức mới có điều chỉnh một số chi phí tư vấn cao hơn định mức 957QĐ-BXD.

15/08/16

Đổi tên CCE (DTD) thành CCE và cập nhật đơn giá 3384 năm 2016 của TPHCM

Để chuẩn bị cho việc phát hành phiên bản tiếng Anh nên tên gọi của Dự toán Deluxe-CCE (DTD) được đổi tên thành Dự toáng công trình - CCE.

Dự toáng công trình - CCE được cập nhật cách tính chi phí chung chính xác theo chi phí xây dựng của dự toán (chính xác hơn tính theo tổng mức đầu tư).

Cập nhật đơn giá và định mức của bộ đơn giá TPHCM được công bố theo Quyết định 3384/QĐ-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2016 .

 

01/05/16

Phát hành phiên bản 2016, tính theo Thông tư 066/2016/TT-BXD

Các bộ đơn các giá tỉnh hiện nay gây khó khăn trong quản lý đơn giá xây dựng cơ bản trong cả nước và cho các nhà thầu nước ngòai khi vào Việt nam kinh doanh, đồng thời nó không phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2016/NĐ-CP và Thông tư 06/2016/TT-BXD để hướng dẫn lại cách tính dự tóan trên cả nước theo nền kinh tế thị trường. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn này, chúng tôi cho ra đời phiên bản dự tóan Deluxe 2016.

Phiên bản dự tóan Deluexe 2016 là sự kết hợp các tinh tế của các phiên bản trước đó lại với nhau, tức kết hợp 2 phương pháp tính mới và củ lại nên khách hàng có thể tìm thấy các tính năng mới mà không thể tìm thấy ở bất cứ chương trình nào. Có khả năng tính theo bộ đơn giá hoặc theo các bộ định mức trên cùng một bản dự toán. Đồng thời có thể tính đơn giá nhân công và máy thi công theo mức lương đầu vào của 4 vùng.

Dự toán gói thầu cũng được đưa vào để phục vụ chủ đầu tư trong việc xác định giá gói thầu. Với đơn giá dự thầu (đơn giá tổng hợp đầy đủ) sẽ giúp cho nhà thầu thực hiện dự toán dự thầu trong tích tắc và có thể so sánh giá từng công việc với dự tán của chủ đầu tư.

 

01/07/15

Cập nhật phương pháp xác định đơn giá nhân theo Thông tư 01/2015/TT-BXD

Ngày 01/07/15,
Cập nhật phương pháp xác định đơn giá nhân công theo mức lương đầu vào của vùng. Đây chính là phương pháp tính theo sách định mức của chương trình, có sẵn từ trước. kể từ đây, các quyển sách đơn giá của các tỉnh xem như không còn sử dụng nữa.

 

03/03/15

Cập nhật định mức

Ngày 03/03/15,
Bổ sung tất cả các bộ định mức do Bộ Xây Dựng mới phát hành trong năm 2014 như:
- Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).
- Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
- Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước.
- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
- Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị.
- Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.
Các bạn tải về để cập nhật tại http:/www.dutoan.vn/download/setup_CCE (DTD)2015.zip

 

24/03/14

Phát hành phiên bản 2014

Dự toán Deluxe phát hành phiên bản 2014. Phiên bản này cơ bản dựa trên phiên bản 2012 và tích hợp các phần sau:
 • Chỉnh sửa giao diện.
 • Bổ sung tất cả các bộ định mức do bộ xây dựng mới phát hành như định mức 1772 và 1773 năm 2012.
 • Bổ sung công thức cho file xuất ra Excel: giá trị chi phí xây dựng sẽ tính lại khi chỉnh định mức, chỉnh đơn giá xây dựng. Bảng đơn giá tổng hợp excel có xuất thêm phần chi tiết khốii lượng.
Back to Top

01/05/12

Cập nhật thêm các bộ định mức

Ngày 01/05/12, Dự toán Deluxe đã cập nhật thêm 4 bộ định mức:
-ĐM SỬA CHỮA 1129/QĐ-BXD-22/12/2010
-ĐM DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 2271/BXD-VP
-ĐM THU GOM, VC VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC 2272/BXD-VP
-ĐM DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 2273/BXD-VP
- Cập nhật bộ đơn giá xây dựng ngành điện lực đương dây và trạm biến áp 7606
- Cập nhật đơn giá xây dựng tỉnh Cần thơ 2012
- Cập nhật đơn giá sửa chữa theo định mức 1129 của Bà rịa-Vũng tàu
Link để tải bản CCE (DTD)2012 mới về:
www.dutoan.vn/update/update.htm
Back to Top

 

02/09/11

Chính thức phát hành phiên bản Dự tóan CCE (DTD) 2012

 • Dự toán Deluxe phiên bản 2012 phát hành chính thức. Bổ sung một số tính năng cần thiết để hoàn thiện 2 phương pháp tính theo đơn giá tỉnh và tính theo định mức. bên cạnh đó bổ sung thêm các biểu mẫu in mới nhằm đáp ứng cho việc đấu thầu và tính theo đơn giá tỉnh. Để biết thêm chi tiết và dùng thử miễn phí 30 lần, bạn hãy click vào đây.

Back to Top

 

20/07/10

Chính thức phát hành phiên bản tất cả trong 1- Dự tóan CCE (DTD) 2011

 • Dự toán Deluxe phiên bản 2011 phát hành chính thức vào ngày 20/07/10 nhằm giải quyết 2 phương pháp tính: theo các bộ đơn giá tổng hợp các tỉnh và theo định mức, đồng thời cập nhật theo TT 04/2010/TT-BXD. Để biết thêm chi tiết và dùng thử miễn phí 30 lần, bạn hãy click vào đây.

Back to Top

 

01/01/10

Bổ sung tính năng tự động lưu trữ cho Dự tóan CCE (DTD) 2009

 • Tính năng tự động lưu trữ sau 5 phút cho của sổ nhập liệu được bổ sung vào menu "Hệ thống" của phiên bản CCE (DTD)2009. Bên cạnh đó bổ sung thêm tính năng xóa và thay đổi nhóm công việc cho nhiều dòng công việc cùng một lúc. Tải lại bộ cài đặt mới cho phiên bản 2009 tại trang download

Back to Top

02/07/09

Cập nhật định mức cho phiên bản Dự tóan CCE (DTD) 2009

 • Ngày 02/07/09, phiên bản Dự toán 2009 được cập nhật thêm bộ định mức 6060 và 6061/QĐ-BCT của ngành Điện lực. Nếu khách hàng nào lập dự toán liên quan đến Điện lực, hãy tải lại bộ cài đặt mới cho phiên bản 2009 tại trang download

Back to Top

26/05/09

Cập nhật phiên bản Dự tóan CCE (DTD) 2009

 • Phiên bản Dự toán Deluxe 2009 bổ xung thêm một số biểu mẫu in và xuất ra excel có bảng phân tích giá thầu đúng theo mẫu hồ sơ mời thầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Chuẩn bị cập nhật bộ định mức điện 6060 và 6061.

Back to Top

20/02/09

Phát hành phiên bản mới: Dự tóan CCE (DTD) 2009

 • Có thể chạy chương trình dự tóan Deluexe 2009 bất kỳ hệ điều hành Windows nào, kể cả Windows 7 sắp phát hành.

 • Đặc biệt, phiên bản dự tóan Deluexe 2009 USB có thể chạy được trên chính USB hoặc chạy trên đĩa cứng của máy bất kỳ, chỉ cần cắm USB vào máy đó. Như vậy, người dùng có thể mang USB chứa chương trình đi công công tác và chỉ cần cắm vào máy bất kỳ là có thể sử dụng được dự tóan Deluexe 2009, nếu muốn chạy trên đĩa cứng của máy bất kỳ ( để có được tốc độ xử lý nhanh hơn) thì chỉ cần chạy tập tin setup.exe thế là xong.

 • Tạo dự tóan với một file duy nhất với phần mở rộng là *.CCE (DTD) và có thể lưu trữ ở thư mục bất kỳ. Tương tự mở một file dự tóan *.CCE (DTD) ở một thư mục bất kỳ.

 • Tốc độ xử lý nhanh hơn phiên bản 2008.

 • Sắp xếp memu chương trình hợp lý hơn theo từng chủ đề của dự tóan.

 • Phần xuất dữ liệu ra Excel đã bổ sung thêm lọai đơn giá không đầy đủ và đầy đủ theo Thông tư 18/2008/TT-BXD. Bên cạnh đó, các công thức được thiết lập giữa các sheet nhằm đảm bảo file Excel có được tính năng giống như chương trình tính dự tóan bằng Excel. Thêm biểu mẫu giá trị thanh tóan để nhà thầu hoặc chủ đầu tư dễ dàng kiểm sóat khi thanh tóan vốn đầu tư theo Thông tư 33/2007/TT-BTC.

 • Phần lập tiến độ công trình thêm chức năng quản lý hao phí và nguồn lực theo thời đọan bất kỳ thuộc tiến độ. Ví dụ cho người dùng biết từ ngày 10 đến ngày 30 của tiến độ sẽ có hao phí lọai vật liệu, nhân công, ca máy là gì, số lượng bao nhiêu và có giá trị tổng cộng là bao nhiêu tiền. chức năng này giúp cho chủ đầu tư thanh tóan tương đối chính xác hơn cho các nhà thầu và ngược lại.

 • Dò tìm mã hiệu công việc theo từ khóa (keyword) tương tự như Google trên Web.

Back to Top

01/09/07

Phát hành phiên bản mới: Dự tóan CCE (DTD) 2008 - USB CCE (DTD) 2008, tương thích với Nghị định 99/2007/NĐ-CPThông tư 04/2010/TT-BXD. Kể từ nay, khách hàng trên cả nước sử dụng chung chương trình dự toán mà không cần quan tâm đến bộ đơn giá tỉnh nào nữa.

 • Trình bày đúng theo Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng (bao gồm 06 lọai chi phí trong một dự tóan).

 • Khách hàng vẫn có thể sử dụng chung các bộ định mức mới và các bộ định mức cũ trên cùng một dự toán. Phiên bản này được bổ sung thêm 03 bộ định mức ngành Điện lực, 02 bộ ngành Bưu điện và ngành khảo sát xây dựng.

 • Xuất các biểu mẫu dự tóan ra Excel và file Excel này có công thức, có các đường link tương tự như một chương trình tính dự tóan băng Excel. Bên cậnh đó, có thể dễ dàng đưa dữ liệu bảng khối lượng từ một file Excel bất kỳ vào chương trình..

Back to Top

01/02/07

Phát hành phiên bản mới USB và cập nhật phiên bản 2007, sẵn sàng chạy trên hệ điều hành Windows Vista & Office 2007.

Để đáp ứng nhu cầu cơ động và thuận tiện trong việc sử dụng chương trình Dự toán Deluxe, phiên bản USB-2007 chạy trên USB đã được phát hành . Thật là tuyệt vời, bạn có thể sử dụng chương trình Dự tóan USB-2007 mọi lúc, mọi nơi và không phải cài đặt chương trình, cắm vào là sử dụng ngay. Click vào đây để xem chi tiết.

Bên cạnh đó, phiên bản 2007 cài đặt trên máy để bàn cũng được nâng cấp để có thể cài đặt dễ dàng hơn. Trong đó, tính năng nổi bật là không cần cài đặt lại chương trình nếu như máy tính phải cài đặt lại hệ điều hành Windows, chỉ cần click vào file dutoan.exe để khởi động chương trình, chương trình sẽ tự động cài đặt các thành phần cần thiết (shortcut,fonts,dll,register...). Để cập nhật bạn hãy click vào trang tải về-download để cài đặt lại CCE (DTD).

Back to Top

01/09/06

Phát hành phiên bản dự toán 2007 (CCE (DTD)7.0)

Thời điểm phiên bản mới phát hành cũng đã đến. Tác giả xin hân hạnh giới thiệu đến khách hàng cả nước phiên bản mới nhất của chương trình dự toán Deluxe, phiên bản 2007 (CCE (DTD) 7.0)
Kể từ nay, tác giả sẽ sử dụng năm phát hành để ký hiệu phiên bản nhằm mục đích giúp cho khách hàng dễ dàng phân biệt phiên bản mới và cũ. Vì lý do nêu trên, phiên bản CCE (DTD)7.0 được đổi tên thành phiên bản Deluxe 2007.
Phiên bản Deluxe 2007 được tích hợp các tính năng ưu việt nhất từ các phiên bản trước đó, đồng thời giúp cho người dùng tiện lợi trong quá trình sử dụng. Để biết những tính năng mới của phiên bản 2007, bạn có thể click vào đây.
Đặc biệt, bộ đơn giá mới ban hành theo quyết định 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TPHCM, sử dụng chung với bộ đinh mức 24 và 33/2005/QĐ-BXD của bộ xây dựng. Khách hàng vẫn có thể sử dụng chung bộ đơn giá mới và bộ đơn giá cũ trên cùng một dự toán. Các khách hàng các tỉnh có thể tạm thời sử dụng chung bộ đơn giá với TPHCM để tính dự toán mà không làm ảnh hưởng đến kết quả của dự toán. Tại sao vậy? Xin xem chi tiết việc phân tích cấu thành đơn giá và cách tính dự toán bằng cách click vào đây

So với các phiên bản trước, phiên bản Dự tóan Deluxe 7.0 có thêm những ưu điểm mới sau:

 • Khách hàng vẫn có thể sử dụng chung bộ đơn giá mới và bộ đơn giá cũ trên cùng một dự toán.

 • Bao gồm các tính năng của 2 phiên bản trước: 4.09 và 5.05. Có thể sử dụng cả 02 bộ định mức mới và cũ.

 • Hỗ trợ việc nhập khối lượng theo dài rộng cao và xuất ra Excel bảng này (kiểu trình bày c, tác giả không khuyến kích).

 • Khi ở cửa sổ màn hình nhập liệu, không cần đóng cửa sổ này lại để thao tác các vấn đề liên quan đến dự án. Bạn có thể in ấn, nối dự tóan, xuất dự tóan ra excel, lập tiến độ ngay với cửa sổ nhập liệu của dự tóan đang chọn.

 • Trình bày các bảng biểu theo Thông tư 04/2005/TT-BXD.

Để tránh xung đột với các phiên bản cũ, bạn nên cài đặt phiên bản 2007 khác với thư mục đã cài với các phiên bản trưc hoặc gỡ bỏ các phiên bản trước.

Back to Top

05/07/06

Phát hành phiên bản 7.0 beta

So với các phiên bản trước, phiên bản Dự tóan Deluxe 7.0 có thêm những ưu điểm mới sau:

 • Bao gồm các tính năng của 2 phiên bản trước: 4.09 và 5.05. Có thể sử dụng cả 02 bộ định mức mới và cũ.

 • Hỗ trợ việc nhập khối lượng theo dài rộng cao và xuất ra Excel bảng này (kiểu trình bày cũ, tác giả không khuyến kích).

 • Khi ở cửa sổ màn hình nhập liệu, không cần đóng cửa sổ này lại để thao tác các vấn đề liên quan đến dự án. Bạn có thể in ấn, nối dự tóan, xuất dự tóan ra excel, lập tiến độ ngay với cửa sổ nhập liệu của dự tóan đang chọn.

 • Trình bày các bảng biểu theo Thông tư 04/2005/TT-BXD.

Hiện nay, đang tồn tại các bộ định mức trước năm 2005 và bộ định mức mới ban hành và có hiệu lực trong năm 2005. Tuy nhiên, các bộ định mức mới này chưa có bộ đơn giá kèm theo và người dùng gặp phải nhiều khó khăn khi sử dụng nó để lập dự tóan. Bên cạnh đó, UBNDTP cho phép các đơn vị tiếp tục sử dụng các bộ định mức và đơn giá cũ cho đến khi có bộ đơn giá công việc cho định mức 24 và 33/2005/QĐ-BXD. Chính vì lý do nêu trên, cần phải có một phiên bản đáp ứng việc sử dụng tất cả các bộ định mức mới và cũ, đồng thời phải được trình bày theo Thông tư 04/2005/TT-BXD, và phiên bản Dự tóan Deluxe 7.0 ra đời để giải quyết vấn đề vướng mắc nêu trên.

Cơ sở luận cho việc sử dụng bộ định mức mới chưa có bộ đơn giá công việc là chúng ta đi tìm các đơn giá công việc này dựa trên định mức hao phí và đơn giá vật liệu-nhân công-ca máy của Nhà nước ban hành. Cụ thể, khi ráp đơn giá nhân công vào bảng chiết tính chi phí công việc thì ta sử dụng bảng lương tối thiểu 144.000đ/tháng (tương ứng với bộ đơn giá 4232/QĐ-UB-QLĐT của TPHCM và định mức 1242/1998/QĐ-BXD cũ của Bộ xây dựng) ; và khi ráp giá ca máy ta sử dụng bảng giá ca máy theo quyết định 1260/QĐ-BXD của Bộ xây dựng. Tất nhiên đơn giá vật liệu thì phải ráp giá của UBVG quản lý. Sau khi tìm được đơn giá công việc, ta sử dụng chúng tương tự như bộ đơn giá 4232/QĐ-UB-QLĐT.

Back to Top

12/12/05

Cập nhật các bộ định mức 24/2005/QĐ-BXD và 33/2005/QĐ-BXD
Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Website mới vừa cập nhật các định mức mới của Bộ xây dựng . Đó là định mức phần xây dựng 24/2005/QĐ-BXD và định mức phần lắp đặt 33/2005/QĐ-BXD. Các phiên bản CCE (DTD)4.09 và CCE (DTD)5.05 của chương trình dự tóan đã được tích hợp các bộ định mức mới này chung với các bộ định mức cũ được ban hành trước đây. Khách hàng có thể tải về các phiên bản này về để cài đặt. Như vậy, cùng một chương trình, người dùng có thể sử dụng chung cả bộ định mức mới và cũ, thật tiện lợi!!!
Lưu ý, để tránh xung đột giữa bộ định mức mới và cũ, bạn phải gỡ bỏ (remove) chương trình đang cài đặt trên máy và xóa sạch các thư mục, file bên trong thư mục dự tóan ..CCE (DTD), chỉ để lại thư mục ..CCE (DTD)KQDT để sử dụng lại các dự tóan đã lập; sau đó cài đặt lại chương trình dự tóan Deluxe.

Phát hành sách và đĩa CD-ROM
Vào cuối tháng 12/2005, tác giả đã phát hành sách và CD-ROM để cung cấp cho người dùng thử các chương trình của tác giả trên tòan quốc. Quyển sách có tên "Lập dự tóan với chương trình dự tóan Deluxe-CCE (DTD)" là tài liệu cần thiết cho những người lập dự tóan bằng chương trình máy tính. Đính kèm theo sách là đĩa CD-ROM chứa chương trình tính dự tóan Deluxe-CCE (DTD) (đã cập nhật các định mức 24/2005 và 33/2005) để người dùng có thể thực hành trên máy vi tính. Đặc biệt, trên CD-ROM còn chứa chương trình kế tóan và một số chương trình khác, xem như quà tặng của tác giả cho người sử dụng nhân dịp xuân về. Bao gồm:

1. Các phiên bản phần mềm dự toán Deluxe-CCE (DTD) (hướng dẫn bằng video)
2. Phần mềm miễn phí Autocalculator
3. Phần mềm miễn phí Kế toán Deluxe-KTD
4. CD-ROM có thể boot khởi động được với Hiren's.BootCD.7.5


Khách hàng có thể mua sách và đĩa tại các địa chỉ sau:

 • Cửa hàng sách số 8Bis Đinh Tiên Hòang Q1, TPHCM.

 • Cửa hàng vi tính Lê Hòan, 128 Bùi thị Xuân, Q1, TPHCM. ĐT 08-8320374. Có thể đăng ký quyền sử dụng tại đây.

 • Cửa hàng vi tính Hiệp Đạt, 35 Nguyễn thiện Thuật, Q3, TPHCM. ĐT 08-8352703; 08-8352705.Có thể đăng ký quyền sử dụng tại đây.

 • Công ty phát hành sách khu vực 2, 140B Nguyễn văn Trỗi, Phú Nhuận, TPHCM. ĐT : 8440749 và các cửa hàng bán lẽ của công ty.

 • Một số cửa hàng sách trên tòan quốc.

Back to Top

 

27/07/05
Phát hành dự tóan Deluxe version 5.05 chính thức (CCE (DTD)5.05) và phần mềm miễn phí Autocalculator

Phần mềm này hữu ít cho các kế tóan viên, trợ lý Giám đốc, thủ kho . . . khi họ cần kiểm tra lại các phép tính trên các dòng của văn bản hoặc cần tính tóan nhanh một bảng dữ liệu trong MS Word chẳng hạn. Người dùng chỉ cần copy đọan văn bản đó và dán vào cửa sổ của Autocalculator (hoặc kéo thả bằng chuột), sau đó ấn nút tính tóan tự động , kết quả của các phép tính sẽ được thể hiện.. . . . .

25/05/05
Phát hành dự tóan Deluxe version 5.05 beta (CCE (DTD)5.05)

Vừa qua, Bộ xây dựng vừa ban hành thông tư 04/2005/TT-BXD hướng dẫn cách tính dự tóan mới. Quyển sách đơn giá các tỉnh hiện nay không còn dùng để tính dự tóan nữa, mà dựa trên cơ sở định mức của Bộ xây dựng. Để đáp úng kịp thời cách tính mới này, Chúng tôi vừa update Website và cập nhật một số thông tin mới để nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn.
Phiên bản dự tóan CCE (DTD)505 đã được phát hành chính thức và cho khách hàng dùng thử. Các khách hàng sử dụng phiên bản CCE (DTD)4.09 khi nâng cấp lên phiên bản CCE (DTD)5.05 không tốn chi chi phí nào cả, CCE (DTD)5.05 dùng chung key với CCE (DTD)4.09. Với nhiều tính năng mới hấp dẫn cũng như giao diện tuyệt vời, rất xứng đáng để người dùng nâng cấp hoặc mua mới phiên bản phiên bản CCE (DTD)5.05.

Cũng như phiên bản 4.09, phiên bản 5.05 phát triển dựa trên các tính năng sẵn có của phiên bản 4.09. Nó chỉ thay đổi phương pháp tính tóan mới cùng với giao diện tính tóan tương ứng và cung cấp các biểu mẫu mới tương ứng với thông tư 04/2005/TT-BXD. Cấu hình máy đòi hỏi để chạy phiên bản 5.05 như sau:

 • Processor: Pentium class

 • Memory: 64 MB RAM (128 MB or higher recommended)

 • Video: 800 x 600 resolution, 256 colors (High Color 16-bit recommended)

Để biết thêm chi tiết , hãy click vào đây.

Back to Top

25/02/05
Phát hành chính thức dự tóan Deluxe version 4.09 (CCE (DTD)4.09)

Hiện nay, phiên bản chương trình CCE (DTD) 4.09 đã chính thức phát hành sau một thời gian dài thử nghiệm. Mong rằng phiên bản mới này sẽ làm hài lòng các khách hàng. Bạn có thể click vào đây để góp ý cho chương trình dự tóan Deluxe version 4.09.
Lưu ý, phiên bản này chạy tốt trên hệ thống Windows 2000 trở lên, đặc biệt là thiết kế dành cho Windows XP . Nếu người dùng sử dụng dụng hệ thống Windows 98 phải cài đặt phần "Prerequisites" của Visual foxpro 9 (chứa trên đĩa CD).

Gần đây, ngày 11/03/05 , chúng tôi đã cập nhật lại phiên bản CCE (DTD)4.09 với những nội dung mới của Quyết định 05/2005/QĐ-BXD về việc điều chỉnh và bổ sung một số định mức. Trong quyết định này , Bộ bổ sung khá nhiều định mức mới nhằm đáp ứng cho các quy trình thi cng công nghệ mới hiện nay.Chú ý, phiên bản CCE (DTD)3.05 chưa có cập nhật nội dung này.

Cấu hình máy đòi hỏi như sau:

 • Processor: Pentium class

 • Memory: 64 MB RAM (128 MB or higher recommended)

 • Video: 800 x 600 resolution, 256 colors (High Color 16-bit recommended)

Để biết thêm chi tiết , hãy click vào đây.

01/09/04
Phát hành bản beta dự tóan Deluxe version 4.09 (CCE (DTD)4.09)

Để phục vụ khách hàng được tốt hơn, chúng tôi đã xuất xưởng version 4.09 bản thử nghiệm (beta) với nhiều tính năng mới, thông minh hơn. Rất mong sự góp ý , đóng góp ý tưởng, khi dùng thử và đề nghị tính năng mới hữu ích đối với các bạn cho version 4.09. Bạn có thể click vào đây để góp ý cho chương trình dự tóan Deluxe version 4.09.
Lưu ý, bản beta này chạy tốt trên hệ thống Windows 2000 trở lên, đặc biệt là thiết kế dành cho Windows XP . Nếu người dùng sử dụng dụng hệ thống Windows 98 có thể sẽ gặp lỗi ở phần in và xem trước.
Để biết thêm chi tiết , hãy click vào đây.

18/03/04
Cập nhật file dutoan.exe cho version 3.05

 • Vừa qua, chúng tôi phát hiện bản dự tóan deluxe CCE (DTD) 3.05 có một lỗi nhỏ khi tính khối lượng chi tiết của bảng khối lượng công việc khi có một con số diễn giải phía trước dấu trừ .
  Ví dụ : khi tính dòng "trừ cửa D2 -1*3" , kết quả tính tóan là 2-1*3

 • Để sửa lỗi này, hoặc các bạn nhập liệu như sau : "trừ cửa D2 (-1*3)" sẽ khử lỗi đó đi; hoặc các bạn tãi file dutoan.exe về chép chồng lên file cũ để sửa lỗi này. Click vào đây để tãi về .

Back to Top

 

18/03/04
Tại sao phải tính chênh lệch giá????

 • Việc tính chênh lệch giá này được áp dụng vào thời kỳ đất nước ta còn bao cấp. Sở dĩ phải tính chênh lệch giá vào các thời kỳ đó là do một số giá trị vật tư (hoặc ca máy) trong một số mã hiệu công tác có giá trị lớn hơn giá trị thực tế của nó. Do đó phải tính chênh lệch giá để bù trù lại ngân sách nhà nước vì có thể chênh lệch giá là giá trị âm.

 • Hiện nay một một số tỉnh vẫn còn áp dụng bảng tổng hợp kinh phí có tính chênh lệch giá là do xuất phát từ lý do kể trên. Tuy nhiên, hiện nay nước ta đang áp dụng cơ chế thị trường tự do nên việc áp dụng chênh lệch giá không còn ý nghĩa nữa. Lý do đơn giản là giá trị vật tư (hoặc ca máy) trong các mã hiệu công tác thường nhỏ hơn giá trị thực tế của nó. Bên cạnh đó, việc lấy giá trị thực tế của vật tư tính toán giá thành công trình là phù hợp với xu hướng chung và thích hợp với cơ chế thị truờng.

 • Bản thân các công thức tính trực tiếp phí T cũng phản ánh các điều được trình bày ở trên.
  T=a1+Clệchgiá+Nc+M+B1+B2=a1+(A-a1)+Nc+M+B1+B2=A+Nc+M+B1+B2
  Như vậy, giá trị a1 không tham gia vào kết quả tính toán và việc tính chênh lệch giá chỉ làm mất thời gian mà thôi. Bên cạnh đó, một số người lại bỏ thời gian ra để kiểm tra chi tiết giá trị a1 trong khi nó không tham gia vào quá trình tính toán kết quả.
  Hiện nay, UBNDTP Hồ chí Minh đã ra thông báo cách tính bảng tổng hợp kinh phí với việc bỏ việc tính chênh lệch giá và việc kiểm tra giá trị a1 trong các hồ sơ dự toán.

 • Sắp đến, theo nguồn tin từ Bộ, Bộ xây dựng sẽ bỏ đi các bộ đơn giá các tỉnh. Chỉ sử dụng bộ định mức chuẩn. Giá vật liệu sẽ lấy theo thị trường. Do đó , phương pháp tính dự tóan tương tự như đơn giá đấu thầu và khái niệm chênh lệch giá không còn tồn tại nữa.

 • Tuy nhiên, để làm hài lòng khách hàng và "thượng đế", chúng tôi bổ sung bảng tổng hợp kinh phí có tính chênh lệch giá để một số khách hàng ở tỉnh có thể sử dụng theo yêu cầu riêng của mình. Các bạn có thể click vào đây để down load về và giải nén để dùng.

 

Back to Top

15/03/04

 • Cung cấp bản CCE (DTD)3.05a dùng thử miễn phí có thời hạn cho các khách hàng trả lời bảng câu hỏi của bộ phận bán hàng, nhằm thu thập thông tin về "hệ thống tin dùng phần mềm dụ toán của khách hàng"

 • Cập nhật bản kế toán KTD3.05 dùng thử miễn phí theo hệ thống thuế giá trị gia tăng mới áp dụng từ 01/01/04

Back to Top

15/01/04

 • Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng dùng thử , chúng tôi quyết định đưa các bộ đơn giá tỉnh lên website để khách hàng có thể download về dùng thử. Sau khi download về , giải nén xong, hãy copy vào thư mục CCE (DTD)data để sử dụng

Back to Top
 

15/12/03

 • Cập nhật bản sửa lỗi cho kế toán KTD305.
  Bản kế toán này sử dụng chung bản quyền với dự toán deluxe 3.05. Bản nay mới cập nhật có sử lỗi tính đơn giá bình quân khi xuất kho.

 • Bạn có thể tải về dùng thử đến năm 2005 .

 • Nếu khách hàng đã có bản quyền sử dụng CCE (DTD)3.05 thì KTD3.05 có thể dùng chung bản quyền này.

Back to Top

15/09/03

 • Phát hành chương trình kế toán deluxe KTD phiên bản beta để khách hàng dùng thử.
  Hiện nay, Chúng tôi vừa update Website và cầp nhật một số thông tin mới để nhằm phục vụ khách hàng được tốt hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng sử dụng miễn phí các sản phẩm kế toán của chúng tôi trong một thời gian xác định, nhằm hổ trợ khách hàng trong việc đánh giá sản phẩm tin học.

 • Chuẩn bị phát hành chương trình dự toán CCE (DTD) phiên bản 4.x vào năm 2004

 • Kế hoạch phát triển sản phẩm mới : chương trình hỗ trợ tự động tính toán trong văn bản AutoCalculator

Back to Top

08/07/03

 • Phát hành chương trình dự toán CCE (DTD) phiên bản 3.05 cho phép người dùng sử dụng thử 30 lần

 • Cchương trình dự toán CCE (DTD) phiên bản 3.05 dành cho khác hàng mua bản quyền cũng được phát hành trước thời điểm này khoảng 1 tháng

Back to Top

01/05/03

 • Phát hành chương trình dự toán CCE (DTD) phiên bản 2.05 thay cho phiên bản 1.12
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng qua Website mới ww.dutoan.vn thay cho địa chỉ trước đây là http://mop.to/dt2000/
Back to Top

CÁC TIN KHÁC

QUẢNG CÁO

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ 091 380 3800

 

 

 

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ 091 380 3800

 

 

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ 091 380 3800

Xem nhiều nhất

CÔNG TY TNHH B&P
Địa chỉ: 153 Trần Văn Đang, Phường 11, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 35 230 333 - 091 380 3800
Email: congtyBP@gmail.com ; luongvancanh@gmail.com


Khách hàng có thể mua quyền sử dụng qua bưu điện hoặc điện thoại cho tác gỉa qua số 091.380.3800.

 

Thống kê số lượng khách viếng thăm... Hôm nay: 141 ; Hôm qua: 1110 ; Tuần: 1251 ; Tháng: 19438 ; Năm: 78377 ; Tổng cộng: 1264127